Uusi ilme istuimille Suojaa autollesiTehoa lämmitykseen, säästöä kulutukseen

Laatupolitiikka

Toimintamme lähtökohtana on asiakastyytyväisyys. Tavoitteenamme on toimittaa tilatut tuotteet virheettömästi ja sovitun toimitusajan puitteissa siten, että asiakkaidemme luottamus kykyymme toimittaa auto- ja ilmailualan tuotteita säilyy ja vahvistuu.

Asiakkaidemme tyytyväisyyttä seuraamme asiakaskyselyiden avulla. Saatujen tulosten perusteella pyrimme edelleenkin parantamaan toimintaamme jatkuvan parantamisen periaatteella.

Oma laadunhallinta järjestelmämme kertoo halustamme panostaa palveluun sekä tuotteidemme laatuun. Oman laatujärjestelmämme mukaisesti seuraamme tarkasti virhekustannuksia. Tavoitteenamme on, että virhekustannukset ovat alle 0,5% liikevaihdosta.

Toimintamme laatua ja tehokkuutta ylläpidämme kouluttamalla henkilöstöä sekä investoimalla uusimpiin tuotantolaitteisiin ja menetelmiin. Varaamme myös riittävät resurssit järjestelmän ylläpitämiseksi.

Ylläpidämme tiedostoja toimintaamme liittyvistä ja noudetettavista laeista ja määräyksistä ja noudatamme niitä. Jokainen Tammer-Suoja Oy:n työntekijä on sitoutunut noudattamaan tätä laatupolitiikkaa, jonka yrityksen johto katselmoi laatukäsikirjan ohjeiden mukaisesti.